Siz Mesih’i böyle öğrenmediniz

(Efesliler 4: 17-20) Bütün duyarlılıklarını yitirip açgözlülükle her türlü pisliği yapmak üzere kendilerini sefahate verdiler. Ama siz Mesih’i böyle öğrenmediniz.

Bunun için şunu söylüyor ve Rab adına sizi uyarıyorum: Artık öteki uluslar gibi boş düşüncelerle yaşamayın. Onların zihinleri karardı. Bilgisizlikleri ve yüreklerinin duygusuzluğu yüzünden Tanrı’nın yaşamına yabancılaştılar. Bütün duyarlılıklarını yitirip açgözlülükle her türlü pisliği yapmak üzere kendilerini sefahate verdiler. Ama siz Mesih’i böyle öğrenmediniz.

(Efesliler 4: 17-20)

Benzer Ayetler