Hiç kimse kendi bedeninden nefret etmemiştir

Efesliler 5:29 Hiç kimse hiçbir zaman kendi bedeninden nefret etmemiştir.

Hiç kimse hiçbir zaman kendi bedeninden nefret etmemiştir. Tersine, onu besler ve kayırır; tıpkı Mesih’in kiliseyi besleyip kayırdığı gibi.

(Efesliler 5: 29)

Benzer Ayetler