Ağzımı her açtığımda

Efesliler 6:19-20 Ağzımı her açtığımda bana gerekli söz verilsin diye benim için de dua edin

Ağzımı her açtığımda bana gerekli söz verilsin diye benim için de dua edin; öyle ki, Müjde’nin sırrını cesaretle bildirebileyim. Uğruna zincire vurulmuş durumda elçilik ettiğim Müjde’yi gerektiği gibi cesaretle duyurabilmem için dua edin.

(Efesliler 6: 19-20)

Benzer Ayetler