Duam şu ki, sevginiz durmadan artsın

(Filipliler 1: 8-9) Hepinizi Mesih İsa’nın sevgisiyle nasıl özlediğime Tanrı tanıktır. Duam şu ki, sevginiz, bilgi ve her tür sezgiyle durmadan artsın.

Hepinizi Mesih İsa’nın sevgisiyle nasıl özlediğime Tanrı tanıktır. Duam şu ki, sevginiz, bilgi ve her tür sezgiyle durmadan artsın.

(Filipliler 1: 8-9)

Benzer Ayetler