Başvuru Formu

İncil, Hıristiyan Kutsal Kitabın son 27 bölümünden oluşur. İsa Mesih’in yaşamını ve Mesih’in takipçileri tarafından kurulan Hıristiyan kilisesinin ilk günlerini anlatıyorlar.

İncil’in ilk dört bölümü, Mesih’in yaşamı, öğretileri, ölümü ve dirilişi hakkında farklı bakış açıları sunan dört farklı adam, Matta, Mark, Luka ve Yuhanna tarafından yazılmıştır. Hepsi görgü tanıklarının ifadelerine dayanmaktadır ve İsa öldükten yaklaşık 30 yıl sonra yazılmıştır. Matta ve Yuhanna, İsa ile birlikte seyahat eden 12 kişilik grubun üyeleriydi. Mark daha genç bir adamdı. Luka, Mesih’in göğe dönüşünden sonra kilisenin başlangıcını ve Pentekost gününde Kutsal Ruh’un gelişini anlatan Elçilerin İşleri bölümünü yazan bir doktordu. Kilise mensuplarının Kudüs’ten Türkiye’nin de içinde bulunduğu Doğu Akdeniz’e ve Roma’ya nasıl seyahat ederek müjdeyi verdiğini anlatıyor. İncil’in geri kalanı, Pavlus ve diğerlerinin genç kilisenin cemaatlerine gönderdikleri talimat mektuplarıdır.

Hediye İncil almak veya bizimle iletişime geçmek için aşağıdaki formunu doldurun.

    İncil almak ister misiniz?