Doğru kişinin yalvarışı çok güçlü ve etkilidir

“Doğru kişinin yalvarışı çok güçlü ve etkilidir.’’ (Yakup 5:16)

Duanın gücünden hiçbir zaman vazgeçilmez. Fakat dualarımızın bu güce erişmesi için; Tanrı’nın iradesine itaat etmemiz ve cevaplarından, en iyi olanı alacağımız umuduyla yalvarmak gerekir. Öyleyse doğru kişinin yalvarışı nedir?

Bu, sadece doğru karakterli bir adam olduğunu ifade etmez. Tanrı ile kurduğu ilişkiye bağlı olarak; önce O’nun egemenliğinin yeryüzünde olması ve kardeşlerine sevmesi için yalvarması gerekir. Doğru kişinin etkili duaları, sadece bir söz ile değil; mutlaka Tanrı’nın vaadi ile eyleme geçirilmelidir ve O’nun karakteri ile birlikte olmamız gerekir.

Dualarınız, günlük eylemlerinize bağlı olarak, olduğunuz yerde Tanrı’ya yalvarmak şeklinde olmalıdır. Dualarınıza alacağınız cevaplara, kendi isteğinizin olmamasına rağmen, Tanrı’nın iradesi olduğunu bilerek itaat etmeli ve O’nun doğru olduğuna güvenmelisiniz. Kutsalkitap’daki imanlı örneklerine bakın.

Atamız İbrahim, umutsuz bir durumdayken, birçok ulusun babası olacağına umutla iman etti. Tanrı, onu seçti ve o, ev halkı ile bu çağrıya itaat etti. Tüm ulusların, iman babası oldu. İbrahim ve soyuna, dünyanın mirasçısı olma vaadi, imandan gelen aklanma yoluyla verildi. İbrahim’in bütün soyu, güvence altına alınmak üzere imana bağlı kılınmıştır. (Romalılar 4:16-18)

Musa’nın yalvarışına bakın. Mısır’ın sarayındaki zenginlik dolu yaşamı terk edip, Tanrı’nın iradesi ile 400 yıldır köle gibi yaşayan Yahudi halkı için mücadele etti ve onları Mısır’dan çıkardı. “Rab’bin, emrettiği vaatlere göre yaptı, çok cesur oldu ve hiç imanı sarsılmadı. Musa, Tanrı ve halkı arasında aracı oldu ve Tanrı’nın buyruklarını halkına duyurarak iletiyordu.

Yahudi halkıda büyük peygamber olan İlyas’a bakın. Yahudi halkı, Tanrı’nın önünde doğru bulunması için yalvarmaya çalışan kendisini çok tehlikeli duruma düşürdü ve herkes ondan nefret ediyordu. Ama o; Tanrı’nın, halkı için her şeyi yapacağına güveniyordu ve iman ediyordu.

Tanrı’ya ettiğiniz dualarınızda, O’nun iradesiyle yapılması gerektiğini bilin ve imkânsız olan yerde, O’nun iradesinin yeryüzünde olmasını isteyin. Bu, doğru kişinin yalvarışıdır ve güçlü şekilde etkili olacaktır. Dünyayı etkilemek, bir doğru kişinin yalvarışı ile başlar.

Dua edelim.

  1. Tanrı’nın çağrısına itaat ederek O’nun iradesi ile yaşanması için
  2. Tanrı’nın iradesine uyumlu olarak yaşamamız için
  3. Tanrı’ya dua etmeye cesaretli olmamız için