Hristiyanlıkta Kurban nedir?

Öncelikle Müslüman takipçilerimizin geçmiş Kurban Bayramlarını kutlarız. Sayfamıza göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz!
Kurban Türk Dil Kurumuna göre Kurban; bir şeyi kendisi için feda etmek ve bir uğurda kesilen hayvan, sunu anlamına gelir. Yani kurban; Tanrı’ya sunulan kandır. Tanrı insanları yarattıktan sonra kurban olayı ortaya çıkmıştır. Pekii ne oldu da kurban ortaya çıktı? Bugün sizlerle bunu konuşacağız.

Hristiyan’lar olarak bizler Kutsal Kitap’a yani Tevrat, Zebur ve İncil’e inanıyoruz. Rab Tanrı önce Adem’i daha sonradan Havva’yı yaratmıştır. Adem ve Havva günaha düştükten sonra onların çocukları Habil ve Kabil doğmuştur. Bizler ilk sunuyu Tevrat’tın Yaratılış kısmı 4. bölümünde şöyle okuruz;
“Habil çoban oldu, Kayin ise çiftçi. Günler geçti. Bir gün Kayin toprağın ürünlerinden RAB’be sunu getirdi. Habil de sürüsünde ilk doğan hayvanlardan bazılarını, özellikle de yağlarını getirdi. RAB Habil’i ve sunusunu kabul etti. Kayin’le sunusunu ise reddetti. Kayin çok öfkelendi, suratını astı. RAB Kayin’e, “Niçin öfkelendin?” diye sordu, “Niçin surat astın? Doğru olanı yapsan, seni kabul etmez miyim? Ancak doğru olanı yapmazsan, günah kapıda pusuya yatmış, seni bekliyor. Ona egemen olmalısın.”
İlk yaratılan insanları hayal edelim, ellerinde yanlızca topraktan gelen ürün ve Rab’bin yaşam verdiği hayvanlar var. Sahip oldukları tek şey bunlar ve Rab’be bağlılıklarını göstermek adına sahip oldukları en değerli şeyleri sunuyorlar. Rab’bin ne sunuya ne de hayvana ihtiyacı var. Rab’bin ona bağlılığımızı göstermek adına sunmamızı istediği kurbanlar var. Bu bizim samimiyetimizi gösterir. Tevrat’ın devam kısımlarında Rab’bin İbrahim’i denemek için oğlu İshak’ı kurban etmesini istedi. İbrahim oğlunu hazırladı ve kurban etmek üzere iken Rab bir koç indirdi.

Rab İbrahim ile eğlenmedi yada eğlence amaçlı “bakalım İbrahim yapacak mı?” diye denemedi. Rab zaten İbrahim’in imanından emindi. İshak İbrahim’in beklediği, arzu ettiği ve en sevdiği oğlu idi. Bizler Habil ve Kayil’den daha sonra İbrahim’den okuduğumuz kısımlarda anlıyoruz ki, Rab bizim için değerli olan sunuyu istiyor. Buradan Rab’bin bu sunuya ihtiyacı olduğu anlamı çıkmaz. Tam tersi bizlerin Rab’be olan imanını simgeleyen bu sunular olduğu ortaya çıkar. Bu kan imanın ve Rab’be bağlışığın temsildir.

Bu durumda dikkatinizi çekmek istediğimiz kurbanın kimliğidir. Habil ve Kahin’in kurbanı, İbrahim’İn kurbanı en temiz ve saf şeylerdir. Rab’bin kurban için önerdiği ise bir koçtur. Hayvanlar günah işlemez. Koçun kurbanlığı bu yüzden mühimdir. Günahlarımıza karşılık kurban edilen ve Rab’be bağlılığımızı temsil eden kurban sunusu temiz olmalıdır.

“Kan yaşam karşılığı günah bağışlatır” Tevrat Levililer 17:11

“Kan olmadan bağışlama olmaz” İncil İbr 9:22

İncil’in devam kısımlarında İsa’yı gören Yahya peygamber İsa için şöyle der;
Yahya ertesi gün İsa’nın kendisine doğru geldiğini görünce şöyle dedi: “İşte, dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu!” İncil Yuhanna 1:29

İbrahim İshak’ı kurban edecekken nasıl Rab bir koç indirdi ise, insanların günahını ortadan kaldırmak için Rab insanlara İsa’yı göndermiştir. Rab tüm insanları oğlu/ kızı olarak görür.

“Her Şeye Gücü Yeten Rab diyor ki, “Size Baba olacağım, Siz de oğullarım, kızlarım olacaksınız.” İncil 2. Korintliler 6:18

İsa Mesih dünyaya insan olarak gelmiştir. Yani Rab insanların günahı için biricik oğlunu kurban etmiştir. Mesih’in kanı ve bu kanın bizler için döküldüğüne iman eden herkes kurtulacaktır. Çünkü nasıl kurban kanı günahlarımızı örter ve Rab’be bağlılığımızı gösterirse Mesih’in kanı da günahlarımıza karşılık gelir.

“Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor: Biz daha günahkârken, Mesih bizim için öldü. Böylece şimdi O’nun kanıyla aklandığımıza göre, O’nun aracılığıyla Tanrı’nın gazabından kurtulacağımız çok daha kesindir.” İncil Romalılar 5:8

“Tanrı’yı biz sevmiş değildik, ama O bizi sevdi ve Oğlu’nu günahlarımızı bağışlatan kurban olarak dünyaya gönderdi. İşte sevgi budur” İncil 1. Yuhanna 4:10

Bizler için sunulan kurbanın ismi İsa Mesih’tir. Bu kurbana inanan ve iman eden bizler kurtuluruz. Bizim için çok büyük bir kurban verilmiştir. Bu kurban insanlık içindir ve yeterlidir. Bu yüzden bizler başka kurban kesmeyiz, bu kurbanı size anlatmak istedik. Daha fazlası için bizlere mesaj atabilirsiniz.