İsa su üstünde yürüyor

İsa su üstünde yürüyor. Sabaha karşı İsa, gölün üstünde yürüyerek öğrencilerine yaklaştı (Matta 14)
İsa su üstünde yürüyor. “Bu bir hayalet!” diyerek korkuyla bağrıştılar (Matta 14)

İsa öğrencilerine, tekneye binip kendisinden önce karşı yakaya geçmelerini buyurdu. Bu arada halkı evlerine gönderecekti. Halkı gönderdikten sonra dua etmek için tek başına dağa çıktı. Akşam olurken orada yalnızdı. O sırada tekne kıyıdan bir hayli uzakta dalgalarla boğuşuyordu. Çünkü rüzgar karşı yönden esiyordu. Sabaha karşı İsa, gölün üstünde yürüyerek öğrencilerine yaklaştı. Öğrenciler, O’nun gölün üstünde yürüdüğünü görünce dehşete kapıldılar. “Bu bir hayalet!” diyerek korkuyla bağrıştılar. Ama İsa hemen onlara seslenerek, “Cesur olun, benim, korkmayın!” dedi. Petrus buna karşılık, “Ya Rab” dedi, “Eğer sen isen, buyruk ver suyun üstünden yürüyerek sana geleyim.”

İsa, “Gel!” dedi. Petrus da tekneden indi, suyun üstünden yürüyerek İsa’ya yaklaştı. Ama rüzgarın ne kadar güçlü estiğini görünce korktu, batmaya başladı. “Ya Rab, beni kurtar!” diye bağırdı.

İsa hemen elini uzatıp onu tuttu. Ona, “Ey kıt imanlı, neden kuşku duydun?” dedi. Onlar tekneye bindikten sonra rüzgar dindi. Teknedekiler, “Sen gerçekten Tanrı’nın Oğlu’sun” diyerek O’na tapındılar. (Matta 14: 22-36)

İsa su üstünde yürüyor. “Ya Rab” dedi, “Eğer sen isen, buyruk ver suyun üstünden yürüyerek sana geleyim” (Matta 14)
İsa su üstünde yürüyor. Petrus da tekneden indi, suyun üstünden yürüyerek İsa’ya yaklaştı (Matta 14)

1. Petrus neden suyun üzerinde yürüme arzusu duydu?

Kutsalkitap bize, Petrus’un suyun üzerinde yürümesine neyin sebep olduğunu söylemiyor fakat ben bunun nedenini her zaman merak etmişimdir. Bu olaydan, Rab’be güvenme konusunda ve Petrus hakkında öğrenebileceğimiz dersler var.

Petrus, düşündüğünü ve hissettiğini hızlı bir şekilde dile getiren türden bir insandı ve tekneden dışarı adım atmasının nedeninin bir kısmı da bu olabilir. İlginçtir ki, tekneden inmeden önce ilk olarak İsa’ya şunu söylemişti: “Eğer sen isen, buyruk ver suyun üstünden yürüyerek sana geleyim.”

“İsa ona; ‘‘Gel’ dedi.” Petrus artık İsa’dan bir emir almıştı ve imanı ona, İsa’nın bu emri yerine getirebileceğine dair güvence vermişti. Bu yüzden tekneden indi ve suyun üzerinde yürüdü. Bu, Petrus’un tam bir teslimiyetle İsa’ya güvendiğini gösterir.

Petrus, eğer İsa “gel” derse, onun suyun üzerinde yürüyerek kendisine gelmesini sağlayacağına net olarak inanıyordu. Petrus, İsa’ya güvendiği için tekneden inme cesaretine sahipti. Petrus’un imkansızı yapması konusunda İsa’ya güvendiği gibi, biz de yaşamlarımızda imkansızı yapması konusunda İsa’ya güvenebiliriz.

İsa onlara bakarak, “İnsanlar için bu imkânsız, ama Tanrı için her şey mümkündür” dedi. (Matta 19:26).

Petrus tekneden indi, suyun üstünden yürüyerek İsa’ya yaklaştı. Ama suyun dalgalı olduğunu görünce çok korktu ve battı. “Ya Rab, beni kurtar!” diye bağırdı. (Matta 14:30).

Korku, bizi Rab’den uzaklaştırır ve O’nun yerine başkalarına güvenmemize neden olur. Yalnızca Rabbimize güvenerek yaşarsak O’nun muhteşem mucizelerini göreceğiz. Ancak O’ndan şüphe ettiğimiz anda kaygılanırız ve kafamız inanılmaz derecede karışır.

Petrus’u batıran şey de korkusu ve zihninde uyanan şüpheydi. Bir an İsa’ya inanmayı bıraktığından battı. Şeytan, her zaman içimize yerleştirdiği korkularla bizi yönlendirir. Bu durumu aşmak için dua edelim ki Rabbimizden şüphe etmeyelim ve O’nun bize her konuda yardım edeceğini bilelim! O, Rab’be iman yoluyla tüm korkularımızı yenmemize ve cesaret kazanmamıza yardımcı olur. Böylece, O’nu daha iyi görelim ve tanıyalım.

Bu olaydaki ilk ders, dalgalı su üzerinde yürümek kadar zor görünse bile, bize bir emir verdiğinde Rab’be güvenmektir. Rabbimize ne kadar inanıp güvenirsek imanımız da o kadar artacaktır.

Bugün Petrus’un suyun üzerinde yürüdüğünü hatırladığımızda, bu bize Rab’be güvenmemizi ve O’nun sevgisi ve gücüyle yaşamamızı da hatırlatsın. İçinizde etkin olan gücüne göre, dilediğiniz ya da düşündüğünüz her şeyden çok daha fazlasını yapabilecek güçte olan Tanrı’ya şükredin (Efesliler 3:20).

Rab, şeytanın üzerinizdeki tüm korkusunu yok etsin ve gücünü Petrus üzerinde kullandığı gibi sizin üzerinizde de kullansın!

İsa su üstünde yürüyor. Ama rüzgarın ne kadar güçlü estiğini görünce korktu, batmaya başladı (Matta 14)
İsa su üstünde yürüyor. Ey kıt imanlı, neden kuşku duydun (Matta 14)

2. Petrus batmaya başladığında insanlar onu eleştirdi. Buna tanık olmak nasıl bir şey?

Petrus, İsa’ya olan güvenini bir an kaybedip battığı için bazıları onu eleştirebilir. Ancak henüz Petrus’un su üzerinde yürüme yeteneğini taklit eden birini görmedim. İsa’nın su üzerinde yürümesine yanıt olarak Petrus’un su üzerinde yürümesinden bir şeyler öğreniyoruz.

Fırtına etrafını kasıp kavururken Petrus suyun üzerinde yürüdü ve yalnızca İsa’ya odaklandı. Tek sorun, İsa’ya odaklanmayı bıraktığında batmasıydı. Bu prensip açık ve nettir. Özellikle hayat çalkantılı bir fırtınaya dönüştüğünde, İsa’yı arayın ve O’na odaklanın. İsa’ya odaklanmak sizin için neye benziyor?

Aslında İsa, Petrus’a su üzerinde “gelmesini” söyledi. Petrus hiçbir şey bilmemesine rağmen İsa’nın dediğini yaptı ve İsa’ya odaklandı. İsa’nın söylediğini yapmak yaşamlarımızda imanla Rab’be itaat etmektir! Bu konuda Petrus’u örnek alabiliriz. Petrus, İsa’nın yaptıklarına inandı, suyun üzerinde O’nun izinden yürüdü ve doğaüstü mucizeler gördü.

İmanla suyun üzerinde yürümek nasıl bir cesaret gerektirir? İman, bir sonraki adımı atmakla başlar! Petrus tekneden çıkıp sadece İsa’ya bakarak suyun üzerinde yürüdüğünde iyiydi. Ancak bir sonraki adımda gözlerini İsa’dan kaçırdı ve başı belaya girdi. İsa Mesih sizden bir sonraki adımı da imanla atmanızı ister!

Daha sonra Petrus suyun üzerinde batınca Rab İsa, Petrus’un “imanının az olduğundan” söz etti. Bunu söylemesinin nedeni Petrus’un iman sahibi olmasıdır. Kıt olsa bile inançsızlıktan iyidir! En azından Rab’be bakar ve O’ndan kurtuluş bekler. Rab’be olan inancınızda gayretli olun!

İsa sizi birçok şeyden kurtarır. Sadece Petrus’u cehennemden kurtarmakla kalmadı, aynı zamanda Petrus’u boğulmaktan da kurtardı.

Düşünün, İsa sizi hangi şeylerden kurtardı?

İsa su üstünde yürüyor. Teknedekiler, “Sen gerçekten Tanrı’nın Oğlu’sun” diyerek O’na tapındılar (Matta 14)

Dua Edelim

Tanrım, Senin gücünle yaşamam ve Sana her zaman güvenmem için bana yardım et. Korkudan kaynaklanan tüm şüpheleri ortadan kaldır ve Senin için her şeyin mümkün olduğunu hatırlamama yardım et. Kutsal Ruhun bana rehberlik ederken, bugün tamamen Sana bağlı olarak yürümeme izin ver.

İsa’nın adıyla, amin!

Dua İle Başla Hizmet Grubu