Tanrı’dan gelen İyi Haber ve Doğuş Bayramı (Noel)

İyi haber diye adlandırdığımız tanım elbette ki göreceli bir kavramdır. Burada kullandığımız “İyi” kavramı sübjektif bir anlam taşımaktadır. Herhangi bir konuda duyduğumuz haber bizim için iyiyse başkası için kötü olabilir . Bir başkası için de alakasız olabilir.

Bu konuda bir örnek verecek olursak ; Mesela bir kış günü kar yağdığını düşünelim. Bu haber Uludağ’ a kayak yapmaya gidecek olan insanlar için iyi bir haberdir. Fakat çitfçilik yapıp tarım ile geçimini sağlayan insanlar için kötü bir haberdir. Aynı zaman da tatile gitmeyecek olan ve tarım yapmayan insanlar için bu haber alakasız bir haberdir.

Peki “İyi Haber” gerçekte nedir?
Bizim duyurmak istediğimiz haber ise tüm insanları kapsamaktadır. Çünkü bu iyi ve müjdeli haber insan tarafından değil Tanrı tarafından insanlığa sunulmuştur. Bu konuyu biz “Mesihçiler ” olarak Tanrı sözüne göre yani Kutsal Kitap doğrultusunda işleyeceğiz.

İncil için Grekçe dilinde (Yunanca) Evangelion yani, müjdeli ve iyi haber kavramları kullanılır. “İncil” kelime anlamı olarak zaten Müjde demektir.

Tanrı 2000 yıl önce çok önemli işler yaptı. Adem’ den gelen günahı oğlu İsa Mesih’ in kutsal kanı sayesinde tüm insanlığın üzerinden kaldırdı. Çünkü ilk günah yüzünden ilk insan hem beden hem can olarak düştü ve Tanrı’ dan ayrıldı. Tanrı ise yaratılıştaki düşüşün hemen ardından Kadın soyundan bir kurtarıcı vaad etti.

Seninle kadını, onun soyuyla senin soyunu birbirinize düşman edeceğim. Onun soyu senin başını ezecek, Sen onun topuğuna saldıracaksın.”
(Yaratılış 3:15 )

Bundan ötürü Rab’bin kendisi size bir belirti verecek. İşte , kız gebe kalıp bir oğul doğuracak; adını “İmmanuel” koyacak.( Yeşaya 7-14)

Bu haber henüz İsa Mesih doğmadan tam 700 yıl önce peygamberlik aracılığıyla müjdelenmiştir. Ve Tanrı 700 yıl sonra bu vaadini gerçekleştirmiştir.

“Davut oğlu Yusuf, Meryem’i kendine eş olarak almaktan korkma. Çünkü onun rahminde oluşan, Kutsal Ruh’tandır. Meryem bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın. Çünkü o halkını günahlardan kurtaracak. Bütün bunlar ,Rab’bin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu. “İşte kız gebe kalıp oğul doğuracak ;adını İmmanuel koyacaklar. İmmanuel , Tanrı bizimle demektir.
(Matta 1.20-21)

Görüldüğü üzere yaratılıştan itibaren verilen vaad yerine geliyor. Böylece İsa Mesih beden alıp aramıza geldi. Biz düşkün, günahkar ve aciz insanlara Tanrı’ nın kurtuluş yolunu gösterdi.

Hristiyan dünya görüşüne göre iyi haber şudur : Tanrı 2000 yıl önce çok önemli işler yaptı. Tanrı, İsa Mesih aracılığıyla öyle derin işler yaptı ki dünyanın içerisinde bulunduğu durumun tamamen değişmesi için ilk ve önemli adımı attı. İnsan özünü alan Tanrı çarmıhta günahın ve ölümün gücünü kırdı.

Bunun içindir ki Hristiyan dünyası olarak her yıl 25 Aralık tarihinde Doğuş Bayramı (Noel) kutlaması yaparız.
Çünkü Doğuş Bayramı,
Tanrı’ nın insanlık için yaptığı bu büyük girişimin kutlanmasıdır.
Kutlu Doğuş (Noel) Tanrı’ nın günahkar insana duyduğu büyük sevginin kutlanmasıdır.
Tanrı’ nın çok veren , kurtaran sevgisini, Mesih ‘ in gelişine olan hazırlığımızı ve tanıklığımızı gözden geçirmemiz ;kendimizi yenileyerek doğuşu müjdeleyen meleklerin sevincinde yolumuza devam etmemiz için bir düşünme fırsatıdır.

İyi Haber’ e Dahil Olmak.?

Tabi ki bunun için yapılması gereken ilk eylem kötü yollarımızdan dönüp, günahlarımızı itiraf ederek tövbe etmemizdir. Çünkü bu tövbe olanağı İyi Haber’ in bir parçasıdır.

Peki siz İyi Haber’ in neresinde yer alıyorsunuz.? Bu haber sizin için kötü veya alakasız bir haber değil. Bilakis sizin yaşamanızı tümüyle yenileyecek güçte bir haberdir. O zaman sıra şimdi sizde. Daha fazla geç kalmayın. Dua ile Başlayarak ilk adımı siz atın.

Esen Kalın.