Yeni başlangıçlar hakkında İncil ayetleri

Yeni başlamak için kutsal yazılar

Kutsal Kitap yeni başlangıçlar hakkında ne der? Yeni başlangıçlar çeşitli bağlamlardan olabilir; yeni bir yıla girmek, yeni bir işe başlamak, yeni bir şehre taşınmak veya yeni bir ilişkiye başlamak. Yeni bir başlangıç, aynı zamanda, Hristiyan olmak gibi, güncellenmiş bir bakış açısı veya inançla yeni bir yaşam evresine giriyor olabilir!

Mukaddes Kitap, Tanrı Sözü’nde güç ve destek sağlayarak yeni bir bölüme başlamak için tavsiye ve teşvik sunar. Bu kutsal metin alıntıları koleksiyonunda yeni başlangıçlarla ilgili en iyi İncil ayetlerini keşfedin! 2. Korintliler 5:17’deki şu sözlerle İsa Mesih’te yeni bir başlangıç yapın: “Bu nedenle, eğer bir kimse Mesih’teyse, yeni yaratıktır. Eski geçti, işte yeni geldi.”

İşte her şeyi yeniliyorum.
Alfa ve Omega, başlangıç ve son Ben’im.

Onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık ne yas, ne ağlayış, ne de ıstırap olacak. Çünkü önceki düzen ortadan kalktı.”

Tahtta oturan, “İşte her şeyi yeniliyorum” dedi. Sonra, “Yaz!” diye ekledi, “Çünkü bu sözler güvenilir ve gerçektir.” Bana, “Tamam!” dedi, “Alfa ve Omega, başlangıç ve son Ben’im. Susayana yaşam suyunun pınarından karşılıksız su vereceğim. Galip gelen bunları miras alacak. Ben onun Tanrısı olacağım, o da bana oğul olacak. Ama korkak, imansız, iğrenç, adam öldüren, fuhuş yapan, büyücü, putperest ve bütün yalancılara gelince, onların yeri, kükürtle yanan ateş gölüdür. İkinci ölüm budur.”

(Vahiy 21: 4-8)

Sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin.

Size yeni bir buyruk veriyorum: Birbirinizi sevin. Sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin. Birbirinize sevginiz olursa, herkes bununla benim öğrencilerim olduğunuzu anlayacaktır.

(Yuhanna 13:34-35)

Bir kimse Mesih’teyse, yeni yaratıktır.

Bir kimse Mesih’teyse, yeni yaratıktır; eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur. Bunların hepsi Tanrı’dandır. Tanrı, Mesih aracılığıyla bizi kendisiyle barıştırdı ve bize barıştırma görevini verdi. Şöyle ki Tanrı, insanların suçlarını saymayarak dünyayı Mesih’te kendisiyle barıştırdı ve barıştırma sözünü bize emanet etti.

(2. Korintliler 5: 17-19)

Size yeni bir yürek verecek, içinize yeni bir ruh koyacağım.

Size yeni bir yürek verecek, içinize yeni bir ruh koyacağım. İçinizdeki taştan yüreği çıkaracak, size etten bir yürek vereceğim. Ruhumu içinize koyacağım; kurallarımı izlemenizi, buyruklarıma uyup onları uygulamanızı sağlayacağım. Atalarınıza verdiğim ülkede yaşayacak, benim halkım olacaksınız, ben de sizin Tanrınız olacağım.

(Hezekiel 36: 26-28)

Yaprakları solmayacak, meyveleri tükenmeyecek.

Irmağın her iki yanında her çeşit meyve ağacı yetişecek. Yaprakları solmayacak, meyveleri tükenmeyecek. Her ay meyve verecekler, çünkü tapınaktan çıkan sular oraya akıyor. Meyveleri yiyecek olarak, yaprakları şifa için kullanılacak.

(Hezekiel 47: 12)

Kanat açıp yükselirler kartallar gibi

RAB’be umut bağlayanlarsa taze güce kavuşur,
Kanat açıp yükselirler kartallar gibi.

Koşar ama zayıf düşmez,
Yürür ama yorulmazlar.

(Yeşaya 40: 31)

Kıyılar ve kıyı halkları
Kıyılar ve kıyı halkları

Ey denizlere açılanlar ve denizlerdeki her şey,

Kıyılar ve kıyı halkları,

RAB’be yeni bir ilahi söyleyin,

Dünyanın dört bucağından O’nu ezgilerle övün.

(Yeşaya 42: 10)

Yeni bir yeryüzü, yeni bir gök

Çünkü bakın, yeni bir yeryüzü,

Yeni bir gök yaratmak üzereyim;

Geçmiştekiler anılmayacak, akla bile gelmeyecek.

(Yeşaya 65: 17)

Yeni Ay’dan Yeni Ay’a, Şabat Günü’nden Şabat Günü’ne

“Çünkü yaratacağım yeni yer ve gök önümde nasıl duracaksa, soyunuz ve adınız da öyle duracak” diyor RAB.

“Yeni Ay’dan Yeni Ay’a, Şabat Günü’nden Şabat Günü’ne bütün insanlar önüme gelip bana tapınacaklar” diyor RAB. “Dışarı çıktıklarında bana başkaldırmış olanların cesetlerini görecekler. Öylelerini kemiren kurt ölmez, yakan ateş sönmez. Bütün insanlar onlardan iğrenecek.”

(Yeşaya 66: 22-24)

RAB’be güven bütün yüreğinle

RAB’be güven bütün yüreğinle,
Kendi aklına bel bağlama.

Yaptığın her işte RAB’bi an,
O senin yolunu düze çıkarır.

(Süleyman’ın Özdeyişleri 3: 5-6)

Kadın erkeği koruyacak

Ne zamana dek bocalayıp duracaksın, ey dönek kız?

RAB dünyada yeni bir şey yarattı:
Kadın erkeği koruyacak.

(Yeremya 31: 22)

Size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik tasarıları bunlar

Çünkü sizin için düşündüğüm tasarıları biliyorum” diyor RAB. “Kötü tasarılar değil, size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik tasarıları bunlar. O zaman beni çağıracak, gelip bana yakaracaksınız. Ben de sizi işiteceğim. Beni arayacaksınız, bütün yüreğinizle arayınca beni bulacaksınız. Kendimi size buldurtacağım” diyor RAB. “Sizi eski gönencinize kavuşturacağım. Sizi sürdüğüm bütün yerlerden ve uluslardan toplayacağım” diyor RAB. “Ve sizi sürgün ettiğim yerden geri getireceğim.”

(Yeremya 29:11-14)

Yeryüzündeki günlerimiz sadece bir gölge

Başlangıcın küçük olsa da,
Sonun büyük olacak.

“Lütfen, önceki kuşaklara sor,
Atalarının neler öğrendiğini iyice araştır.

Çünkü biz daha dün doğduk, bir şey bilmeyiz,
Yeryüzündeki günlerimiz sadece bir gölge.

(Eyüp 8: 7)

İnsanların yüreğine sonsuzluk kavramını koydu

O her şeyi zamanında güzel yaptı. İnsanların yüreğine sonsuzluk kavramını koydu. Yine de insan Tanrı’nın yaptığı işi başından sonuna dek anlayamaz. İnsan için yaşamı boyunca mutlu olmaktan, iyi yaşamaktan daha iyi bir şey olmadığını biliyorum.

(Vaiz 3: 11)

Söz, insan olup aramızda yaşadı

Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı’nın çocukları olma hakkını verdi. Onlar ne kandan, ne beden ne de insan isteğinden doğdular; tersine, Tanrı’dan doğdular.
Söz, insan olup aramızda yaşadı. O’nun yüceliğini –Baba’dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul’un yüceliğini– gördük.

(Yuhanna 1: 12-14)